29-Shtator, Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore