Drejtor Edvis Koki

Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Korçë

Tel: 082243122

Mob. 0672000039

E-mail: kulturakorce(@)gmail.com