DRKK Korçë ka restauruar çatinë dhe mbulesën e saj në pjesën veriore në Kishën e Shën Mëhillit në Vithkuq.
Pjesë e proçesit të punës ishin:
Injektimi me material lidhës ne pjesët e sipërme të kupolave, për të evituar dëmtimet nga levizjet tektonike dhe nga degradimi I materialeve ekzistuese.
Lehtësimi I ngarkesave mbi kupolë nga materialet e degrauara
Punime nivelimi në kreun e murit perimetral verior.
Restaurimi I strukturave të drurit te çatisë në pjesët me mbushje
Restaurimi I dyshemese të çatisë në pjesën veriore të naosit dhe komplet narteksin.
Zbulimi dhe rimbulimi I çatisë me rasa guri
Sistemimi I terrenit në pjesen veriore të kishës dhe zbatimin e kunetës në këtë pjesë për të larguar ujërat e çatisë.
Restaurimin e shtresës së narteksit.